E: info@aegiankazarte.gr

Close by Distances

To Aegina Town 4.9km

To supermarket Kritikos 550m

To Marathon Beach A 500m

To Marathon Beach B 400m

To Klima beach 7.9km

To Perdika 4.2km

To Saint Nektarios Church 8.5km

To Stelios Stratigos Tavern 100m

To Ostria Tavern 150m

Boat pier 50m